Artykuł w „Prawie i środowisku”

Dużo emocji budzi w ostatnim czasie art. 96 Prawa ochrony środowiska, na podstawie którego Sejmik Województwa Małopolskiego zakazał na terenie Krakowa stosowania paliw stałych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały, a w...

Artykuł w kwartalniku „Ekologia”

Zapraszam do przeczytania artykułu pt. "Uwagi prawne na gruncie porozumienia zawieranego na podstawie art. 25 ustawy opakowaniowej" opublikowanego w kwartalniku "Ekologia" nr 2/2015 wydawanym przez Polską Izbę Ekologii.  Sygnalizuję w nim kilka potencjalnie spornych...

Artykuł w „Odpadach i środowisku”

Zapraszam do przeczytania nowej publikacji pt. "Obowiązki przedsiębiorców dotyczące opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych" w dwumiesięczniku "Odpady i Środowisko", której przedmiotem jest analiza art. 18 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o...

Konferencja PIE

Dnia 24.03.2015 r. miała miejsce konferencja Polskiej Izby Ekologii oraz Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA dotycząca Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W trakcie konferencji miałem możliwość zaprezentowania  artykułu mojego autorstwa dotyczącego...